Mijn favorieten

Asbest vanaf eind 2024 verboden

Er komt geen verbod op asbestdaken. De Eerste Kamer heeft dinsdagmiddag 4 juni het wetsvoorstel van het kabinet waarin asbest als dakbedekking verboden wordt, verworpen. Eerder was de Tweede Kamer wel akkoord gegaan met het verbod.

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om asbestdaken te verbieden per 31 december 2024. Woont u in een huis dat vóór 1994 gebouwd is? Dan bestaat er een kans dat er materialen met asbest in uw huis gebruikt zijn. De belangrijkste vragen over asbest hebben wij voor u op een rijtje gezet.

Voor welke vormen van asbest geldt het verbod?

Het verbod geldt voor een asbest dak dat in contact staat met de buitenlucht. Bijvoorbeeld dakleien of golfplaten. Het verbod geldt niet voor asbesthoudende materiaal dat zich bevindt aan de binnenkant van het gebouw, zoals asbest dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit en ook niet voor boeidelen, dakgoten en gevelpanelen. Het verbod ziet alleen op de dakbedekking.
 

Ik denk (of weet) dat er asbest zit in een gevelpaneel of in de dakconstructie (dakbeschot), valt dit ook onder het verbod vanaf eind 2024?

Dakbeschot en gevelpanelen vallen niet onder het asbestdakenverbod dat vanaf 31 december 2024 geldt. Als het asbesthoudend materiaal niet beschadigd is, is het asbest ‘hechtgebonden’ en vormt het geen risico voor de gezondheid of het milieu. U kunt asbesthoudende materialen die in goede toestand zijn rustig laten zitten.
 

Waar kan asbest gevonden worden in de woning?

  • Op golfplaten daken bijvoorbeeld op een schuur;
  • Onder vinyl vloerbedekking;
  • Schoorsteenkanaal;
  • Brandwerende platen rondom cv-ketel;
  • Dakbeschot.

Hoe komt u er achter of er asbest in uw woning zit.

Asbest herkennen is lastig. Na 1994 mocht er bij de bouw van woningen niet langer asbest gebruikt worden. Producten met los asbest, bijvoorbeeld een vloerzeil of isolatiekoord, mogen al sinds 1983 niet meer verkocht worden. Producten met hechtgebonden asbest, bijvoorbeeld verwerkt in cement zoals een golfplaat of gevelpaneel met asbest, zijn vanaf 1994 verboden. Een gecertificeerd bedrijf kan nagaan of er zich in uw woning asbest bevindt.
 

Wilt u er zeker van zijn dat uw golfplaten dak geen asbest bevat?

Op de één na laatste golf van de plaat staan de letter NT en daarna een nummer. Staan de letters NT erop dan bevat het geen asbest. Doorzichtige plastic golfplaten, riet of dakpannen bevatten geen asbest.
 

Voor wat voor soort panden geldt het verbod?

Voor alle panden. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen woningen en bedrijfspanden. Het gaat om asbestdaken.
 

Wie is er verantwoordelijk voor het verwijderen van asbest?

De eigenaar van het desbetreffende pand.
 

Mag u asbest zelf verwijderen?

Bent u van plan om een pand te slopen, verbouwen of renoveren, dan kunt u een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf inschakelen. Zij onderzoeken waar het asbest zit en hoe groot het risico is. Het inademen van asbestvezels kan schadelijk zijn voor de gezondheid, daarom moet er voorzichtig omgaan worden met materialen met asbest. 

U mag een beperkte hoeveelheid materiaal met asbest zelf verwijderen. Daar zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden:

  • Het materiaal mag niet worden beschadigd. 
  • Er mogen geen asbestvezels vrij komen. 
  • U moet een sloopmelding doen bij uw gemeente!
  • De asbestplaten moeten met schroeven vastzitten aan de draagconstructie. Soms zijn asbestplaten bevestigd met spijkers, nieten of zelfs gelijmd. In die gevallen mag u de platen niet zelf verwijderen. Het risico op het vrijkomen van vezels is bij deze bevestigingsmethoden te groot.

Wanneer er kans bestaat dat asbestvezels vrijkomen, dan moet u het asbest laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf.

 

Bron: NVM.nl 
 
 
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring